Vaathee Ma Kaireega (Featuring Fazeela) Lyrics

from Album (Album Unknown) by Sonia
SONIA is the Sterling OverNight Index Average. Launched in 1997 by the Wholesale Markets Brokers' Association (WMBA), the weighted average is calculated using brokered unsecured overnight trades betw [more..]

Vaathee Makaireegaa Huvafenugaa Fennaathee

Reethi Reethi Moonaa Loa

Mithuraa Ey Nidheyeyney Hey, Mithuraa Ey Nidheyney HeyHeevey Kalaa Vaahen Heelaashey Bunelaahen

Loabin Thi Firumaahen

Mithuraa Ey Nidheyneyhey, Mithuraa Ey Nidheyney HeyMeygaa Ma Liyelaanamey Loabin Thinan Hama Mirey

Aadhey Magey Loabivaa Dhurugaa Dheneh Nuhurevey

Thee Ey Ufalakee Mihaaru, Neygey Magey Hithuge Haalu

Neygeyhe Raanee Thiyey Dhanvaru Kuraa Nunidhi Khiyaal

Shaahee Adhaa Ey Thi Chaaloo Moonekey

Jaadhoogareh Hen Heevey KalaaLoabin Vevehey Mivaru, Neygey Mihen Vaanekan

Abadhah Libun Edhi Hurin Kuruvaa Mifun Foni Asaru

Aaey Miee Loabi Hey Vindhaa Leyaa Hoonuvey

Edheny Kalaa Dhekilumah, Edheny Kalaa Hoadhumah

Hoonu Neyvaain Himaayaiy Libey

Loaves Mereyhaa Baareh Veyey Dhen


Advertisements


 
Sonia
Share

Lyrics

Q


www.carpati.org
www.getamap.org nl.getamap.org www.getamap.net da.getamap.org www.viewweather.com#0.0226 sec 

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only.
On LyricsInfo.org you can find lyrics, album names, artist overviews, history, current and past members of bands, listen and watch videos.