P³acz Po Izoldzie Lyrics

from Album (Album Unknown) by Grzegorz Turnau
Grzegorz Turnau is a Polish Poles composer, pianist, poet and singer. He was born on 31 July 1967 in Kraków (Cracow), Poland. At age seventeen he won First Prize (Grand Prix) at The Student Song Fe [more..]

Szkoda, ¿e

Sta³o siê,

Szkoda, ¿e

Nie ma, ¿e

- ech, pró¿na mowa.Norwid - ten

Pisa³by,

Tycjan, i

Rembrandt, i

Loon by malowa³.Rêce jak

Miêkki sen,

Oczy jak...

Czy ja wiem?

Wiadomo - oczy!Anio³ szed³,

Szed³ przez mg³ê,

Mówiê - tak!

A on - nie!

I zauroczy³.Teraz co? Nonny - ho!

Kruchy œwiat, kruche szk³o.

Teraz co? Nonny - ho!

Kruchy œwiat, kruche szk³o.No i ³zy -

A! To ty?

Szkoda mi,

By³oby

I brzoskwinie.Bia³y ptak,

A tu tak:

Czarny mak,

Ciemny smak -

Jak po winie.Teraz co? Nonny - ho!...maski i instrumenty...

Na có¿ mi

Kwiaty i

Szmaragd,

Gitara

I okrêty...?


Advertisements


 
Grzegorz Turnau
Share

Lyrics

Q


www.carpati.org
www.getamap.org nl.getamap.org www.getamap.net da.getamap.org www.viewweather.com#0.0253 sec 

All lyrics are property and copyright of their respective authors, artists and labels. All lyrics provided for educational purposes only.
On LyricsInfo.org you can find lyrics, album names, artist overviews, history, current and past members of bands, listen and watch videos.